Actuele zilverprijs | Goudwisselkantoor (2024)

Goud Zilver Platina Palladium

do 9 mei 2024

€827,24

€16,40 (2.02%)

€810,84

Vorig slot

Zilver verkopen Zilver kopen

HomeZilverprijs

KiloTroy OZ

Hoe hoog is de zilverprijs?

Op zoek naar de meest recente informatie over de zilverprijs? Ontdek hier alles wat u moet weten over de huidige waarde van zilver. Of u nu overweegt om zilver te kopen of te verkopen, de zilverprijs speelt een cruciale rol. Met behulp van onze zilverkoersgrafiek kunt u een goed beeld krijgen van de actuele stand van zaken. Bekijk de zilverprijs per kilogram en troy ounce en analyseer tevens het koersverloop van de afgelopen jaren. Naast de directe zilverprijs zijn er andere factoren van belang bij de waardebepaling van zilveren voorwerpen, zoals het gewicht, de verzamelwaarde en het zilvergehalte.

Op deze pagina

1. Wat is de actuele zilverprijs?
2. Direct investeren in zilver?
3. Hoe wordt de zilverprijs berekend?
4. Benieuwd naar de waarde van uw zilver?
5. Veel gestelde vragen

Wat is de actuele zilverprijs?

De zilverprijs is voortdurend in beweging, aangezien er de hele dag door in zilver wordt gehandeld. Onze zilverkoersgrafiek wordt regelmatig bijgewerkt om u de meest actuele informatie te bieden. Wilt u weten wat uw zilver op dit moment waard is? Gebruik onze zilverkoersgrafiek om een indicatie te krijgen van de huidige zilverprijs. U kunt de grafiek aanpassen op basis van gewicht (kilogram en troy Ounce) en de historische data bekijken om het verloop van de zilverprijs te analyseren.

Bent u benieuwd naar de waarde van uw sieraden, zilveren munten of andere zilveren voorwerpen en wilt u deze verkopen? Kom dan langs voor een gratis taxatie of maak een afspraak.

Maak een afspraak

Actuele zilverprijs | Goudwisselkantoor (1)

Direct investeren in Zilver?

Zilverbaar Umicore 1000 gram € 1.151,00 Zilverbaar Umicore 100 gram € 168,50 Zilveren Maple Leaf 1 OZ divers jaar € 37,20 1 KG netto zilveren munten Nederland diverse jaren € 1.064,00 Zilveren Philharmoniker 1 OZ divers jaar € 35,95

Toon alle producten

Wilt u weten wat uw zilver waard is? Maak dan een afspraak bij een van onze vestigingen.”

Johan de Ruiter

Hoe wordt de zilverprijs berekend?

De dagwaarde van zilver wordt bepaald door verschillende bied- en laatprijzen van zilverhandelaren wereldwijd. Deze prijs wordt beïnvloed door diverse factoren, waaronder vraag en aanbod naar zilver. Als de vraag naar zilver hoog is maar het aanbod laag, stijgt de prijs van zilver. Omgekeerd geldt hetzelfde: een overaanbod bij een lage vraag kan de prijs van zilver doen dalen. Bovendien reageert de zilverkoers op economische en politieke veranderingen, waarbij edelmetalen zoals zilver worden beschouwd als veilige haven om vermogen te behouden.

Benieuwd naar de waarde van uw zilver?

Kom langs voor een gratis taxatie! Wij verwelkomen u op meer dan 140 locaties verspreid over Nederland, België en Duitsland.

Onze specialisten kunnen u meer vertellen over de waarde van al uw zilveren objecten, zoals zilveren sieraden, baren, munten of horloges. Kom binnenlopen in een van onze kantoren of maak een afspraak.

Vraag een taxatie aan

Actuele zilverprijs | Goudwisselkantoor (7)

Veel gestelde vragen over zilver

Wat is de huidige zilverprijs?

De zilverprijs kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals vraag en aanbod, geopolitieke ontwikkelingen en economische omstandigheden. Om de meest recente zilverprijs te weten, kunt u onze zilverprijsgrafiek op deze pagina raadplegen.

Hoeveel procent stijgt zilver gemiddeld per jaar?

De gemiddelde jaarlijkse stijging van de zilverprijs kan fluctueren en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische trends, industriële vraag en investeringsgedrag. Historisch gezien heeft zilver een trend gehad om in waarde te stijgen, maar het is belangrijk op te merken dat dit geen gegarandeerd patroon is voor de toekomst.

Wat is de verwachte waarde van zilver over 10 jaar?

Het voorspellen van de zilverprijs over een periode van 10 jaar is erg lastig door de vele factoren die de markt beïnvloeden. Analisten en experts kunnen voorspellingen doen op basis van trends, vraagprognoses en economische projecties, maar deze zijn vaak speculatief en kunnen sterk variëren. Het is verstandig om verschillende bronnen te raadplegen en zelf onderzoek te doen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Wat is de zilverprijs per gram?

De zilverprijs per gram wordt bepaald door de actuele zilverprijs te delen door het gewicht in grammen. Aangezien de zilverprijs voortdurend fluctueert, kan deze waarde dagelijks, zelfs per uur, verschillen. Onze website biedt een actuele zilverprijsgrafiek waar u de prijs per kilo kunt bekijken dit moet u dan delen door 1000 om tot grammen te komen.

Hoe hoog staat de zilverprijs?

Om te weten wat de huidige zilverprijs is, is het handig om onze zilverprijsgrafiek te bekijken. Hierop ziet u de recente prijsontwikkelingen en historische gegevens om trends te begrijpen. Zo blijft u goed op de hoogte van de actuele stand van de zilvermarkt.

Waarom Goudwisselkantoor?

1.000.000+klanten geholpen

Alle dienstenonder 1 dak

400+ medewerkersfamiliebedrijf

4.5 sterren50.000+ reviews

140+ locatiesin Europa

Actuele zilverprijs | Goudwisselkantoor (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5343

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.